Navn og type prosjekt: Beskyttelsesutstyr og Matdistribusjon

Ferdigstilt/Levert: April-Oktober 2020

Bruksområder: Nødhjelp under Covid-19 pandemien

Beliggenhet: Eastern Cape. Bizana

Finansiert av: Egen innsamlingskampanje