Type prosjekt: Et multifunksjonelt ressurssenter for barn med spesielle behov, foreldre og skole

Ferdigstilt/levert: 2019

Bruksområde: Opplæring, bibliotek, utstyr, veilednings- og treningsrom

Beliggenhet: Munster

Finansiert av: Impandes faste givere og konserter, Sandvika Rotary Club, familien Kolstad, M. Alpers og Fornebu Gjenbruk

De mest forsømte i fattige samfunn er ofte funksjonshemmede, det vil si de som trenger oss mest. De sterkt funksjonshemmede blir som oftest liggende i hjemmene, mens andre grupper av barn med ulike læringsvansker går i barnehager og skoler. Men de trenger ofte tilrettelegging og annen individuell støtte. Impande arbeider tett med en lokal kvinne, Cathy Mater-Pike, som leder et omfattende, faglig godt og selvoppofrende arbeid for denne målgruppen. Hun har i ni år bygget opp en lokal  organisasjon som heter Siyakwazi. Organisasjonen har så sårt trengt et sted å arbeidet ut fra. Takket være mange gaver fra Impandevenner er nå arbeidet med byggingen Siykwazisenteret langt på vei.

Første del av senteret skal tas i bruk i løpet av sommeren. Sandvika Rotary Klubb vil bidra med møbler og ustyr. Finansene til tredje byggetrinn er ennå ikke på plass.

Linda og Marianne fra Røa har et spesielt både faglig og personlig engasjement for arbeidet ved Siyakwazi. Under sitt besøk i mars tok Cathy dem med til flere hjemmebesøk. Der ble de eksponert for de uverdige og håpløse livsforhold som disse barna og deres mødre lever under. Disse inntrykk vil trolig vil sitte på netthinnen resten av livet. De ble spesielt imponert over Cathys og hennes faglige stabs måte å arbeide på ute i felt.