1. Partene og kontaktinformasjon

Selger

Firmanavn: Impande Gamalakhe Foundation Norway, IGFN
Kontaktadresse: Ekraveien 13, 0756 Oslo
E-post: mail@impande.no
Telefonnummer: 92 88 96 97
Organisasjonsnummer: 893 395 512

Kjøper

Den personen som foretar bestillingen

2. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil være tydelige og kommer fram  før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

3. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved bruk av betalingskort eller kredittkort. Vi benytter VIPPS og Stripe for å sikre trygg betaling. Bedrifter kan få tilsendt faktura.

Følgende betalingskort kan brukes: Visa og Mastercard.

4. Ordrebekreftelse

Når Impande  har mottatt din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse via e-post.

5. Levering

Varene pakkes og sendes normalt innen 3 virkedager etter at bestillingen er mottatt. Du vil motta en bekreftelse per e-post når varen(e) er sendt.
Dersom Impande mottar uavhentede pakker i retur vil fraktkostnader for ny utsendelse faktureres kunden.

6. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

7. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Et angrerettskjema vil bli sendt per e-mail med ordrebekreftelsen.

8. Vilkår for fastgiveravtale

  • Du gir et fast avtalt beløp hver måned som trekkes enten fra betalingskort eller med Vipps.
  • Du må gi beskjed til Impande om du ønsker å avslutte avtalen.
  • Avtalen opphører automatisk ved manglende betaling  eller oppsigelse.
  • Det er ingen bindingstid tilknyttet fastgiveravteler.

Personvern

I henhold til personopplysningsloven offentliggjør Impande hvordan organisasjonen behandler personopplysninger:

Impande behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia (navn, adresse, telefonnummer og liknende) oppbevarer vi informasjon om bidrag som er gitt og varer som er kjøpt. Impande oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utfører løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.

Impande benytter navn og adresse til markedsføringsformål dersom du har huket av på dette ved bestilling, men utleveres uansett ikke til andre. Vi oppdaterer adresser mot dem som har registrert seg i Reservasjonsregisteret (gjelder dem som ikke har løpende avtaler hos oss). For dem som har løpende avtaler, for eksempel giver- og fadderavtaler, registreres reservasjon hvis personen kontakter Impande og ber om dette. Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av Impande.

Alle personer Impande har registrert, kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og hvordan vi benytter dem. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss. Vi vil med dette sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.
Ved spørsmål, vennligst kontakt tlf 92 88 96 97, eller per e-post mail@impande.no

Konfliktløsning

Klager rettes til Impande innen rimelig tid, her en måned. Partene forsøker å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.