Sydafrika öppnas

Nu börjar skolorna i Sydafrika öppna igen efter flera månaders totala nedstängningen p.g.a. Coronapandemi och de vuxna tillåts börja arbeta men för att förskolorna ska kunna öppna krävs tillgång på vatten för handtvätt för att förhindra smittspridningen.

Totalt räknar man med att ca 17 miljoner sydafrikaner lever under det som FN betecknas som extrem fattigdom. Impande Foundation arbetar i Bizana området i Eastern Cape som är det fattigaste området i Sydafrika. Här har organisationen identifierat 80 förskolor som saknar tillgång på vatten. Om förskolorna är inte kan öppna riskerar barnen att lämnas utan tillsyn.

Forskning visar att förskoleverksamhet ger barnen stimulans och träning vilket är avgörande för deras fortsatta utveckling och framtida skolgång.

2 400 förskolebarn förtjänar en bra start i livet!

Därför planerar Impande Foundation att installera 2500 liters vattentankar med tillhörande sanitetsutrustning till en kostnad av 6000 SKR per förskola. När vattentanken är på plats kan man samla in regnvatten från taken eller fylla dem med vatten från kommunens vattendistributionsbilar.

Sydafrika öppnas

Nu börjar skolorna i Sydafrika öppna igen efter flera månaders totala nedstängningen p.g.a. Coronapandemi och de vuxna tillåts börja arbeta men för att förskolorna ska kunna öppna krävs tillgång på vatten för handtvätt för att förhindra smittspridningen.

Totalt räknar man med att ca 17 miljoner sydafrikaner lever under det som FN betecknas som extrem fattigdom. Impande Foundation arbetar i Bizana området i Eastern Cape som är det fattigaste området i Sydafrika. Här har organisationen identifierat 80 förskolor som saknar tillgång på vatten. Om förskolorna är inte kan öppna riskerar barnen att lämnas utan tillsyn.

Forskning visar att förskoleverksamhet ger barnen stimulans och träning vilket är avgörande för deras fortsatta utveckling och framtida skolgång.

2 400 förskolebarn förtjänar en bra start i livet!

Därför planerar Impande Foundation att installera 2500 liters vattentankar med tillhörande sanitetsutrustning till en kostnad av 6000 Skr per förskola. När vattentanken är på plats kan man samla in regnvatten från taken eller fylla dem med vatten från kommunens vattendistributionsbilar.

Vill du hjälpa till?

Sänd ett bidrag till Impande Foundation Sweden

Swish 1239006982, Pg 900698-2 eller Bg 900-6982 märk din gåva ”Vatten”

Swish logo