Impandes Historia

Impande startade 2005. Då drabbades HIV/AIDS KwaZulu-Natal området med stor kraft. En hel generation vuxna smittades och vid den tidpunkten fanns det inget botemedel mot denna epidemi. Det såg ut som att det inte fanns något hopp för detta folk.

Två familjer, Olsen och Engebu, var på besök i området.

1Anna Grethe, Knut Engebu och Marianne Olsen Alpers i samtal med bland annat rektor Machi på platsen för förskolan som skulle byggas, 2005.

Familjerna bjöds ut till landsbygden för att se hur det så ut i verkligheten. Bland annat frågade ett föräldrapar i i slutet på sina liv: ”Kan ni ta hand om våra fem små barn?

Skolans rektor på Mlonde High School och präst vid Gamalake Baptist Church, Christopher Machi frågar blygsamt om de besökande familjerna kunde tänka sig att stötta med 30,000 Rand för att bygga en liten förskola för föräldralösa barn.

Familjerna Olsen och Engebu tog sig an utmaningen och startade en insamling ” Ge din födelsedagspresent till Gamalakhe! ”, efter att de kom hem.

Gamalakhe
Denna township har cirka 15.000 invånare. 6.000 från mycket dåliga förhållanden och 9.000 från den framväxande medelklassen i Sydafrika. Namnet Gamalakhe kommer från den lokala chefen som heter Gamalakhe. Township blev troligen en bostadsort när Norska bosättare fördrev den svarta befolkningen, på 1880-talet, när de anlände. Men township växte sig stora inom 50 år. Under denna period förflyttade Apartheid regimen många svarta från kustresan och in i landet.

Township hade större utmaningar än att bygga ett litet skjul för förskolor. Idéer om att bygga samhällscentra, förskola, kyrka och utvecklingscentrum uppstod.

Planen att bygga Gamalakhe Development Center bestod av tre faser:
2006 – 2009: Byggande av kommunhus/ kyrka. Gamalakhe Development Center
2009 – 2010: Start av utbildningsprogram, förskolor och andra stödprogram
2010 – 2012: Tillväxt och ansvarsskyldighet. Programmet skulle utvärderas i slutet av 2012

Tillvägagångssättet för utvecklingsarbete baserades på tre faktorer:

Utbildning, ansvarsskyldighet och utveckling av bra attityder och vanor

Fakta om Gamalakhe township

Gamalakhe township ligger cirka 120 km söder om Durban och cirka 6 km inåt landet från de attraktiva små städerna Margate och Ramsgate, med sina villadistrikt vid Indiska Oceanens kust.

Området har anknytning till Norge. År 1882 reste 230 norska bosättare till Sydafrika och landade i Port Shepstone. De kallades Marburger bosättare. De svarta som tidigare bodde i bosättarnas tilldelade områden fördrevs till mindre bördiga områden på en kulle utanför bosättarnas bondgårdar, vad som nu kallas Gamalakhe. Township fick sitt namn 1969 och är uppkallad efter den lokala chefen i området.

Det bor 15,000 människor i Gamalakhe township. De allra flesta är Zulus. Ytterligare 50,000 människor bor i de närliggande Zulu områdena. De fyra södra kommunerna, som utgör regionen, har över 250 000 invånare. Det finns totalt cirka 70 grundskolor och 150 förskolor i regionen.

Socioekonomisk och demografiskt har regionen samma utmaningar som andra delar av Sydafrika. Fattigdomen är utbredd. 30% av befolkningen är analfabeter och 30% av de arbetsföra personerna mellan 20 och 35 år är arbetslösa.

HIV-AIDS är utbredd. Denna region i KwaZulu Natal är epicentrum för HIV/AIDS utveckling i världen. Det uppskattas att över hälften av befolkningen är smittad. Många barn har förlorat en eller båda föräldrarna till AIDS. Till exempel är 50% av barnen på den närmaste, lokala grundskola i Gamalakhe, antingen föräldralösa eller försörjs endast av en vuxen. Med andra ord är den mellersta generationen på väg att dö ut. Många barn är också smittade av HIV/ AIDS.

Det finns också stora sociala skillnader mellan dem som bor i Gamalakhe. En medelklass har vuxit fram i townshipen. De har fast inkomst, de är fyllda med hopp och bygger sig en framtid. Den lokala styrelsen för Gamalakhe Development Center har rekryterats från denna medelklass.

Men det finns fortfarande många, stora fickor av extrem fattigdom i townshipen. Gamalakhe Development Center ligger i ett av dessa fattiga områden, vilket är en bra utgångspunkt för att hjälpa dem som behöver det mest.