Impande utför ett omfattande utvecklingsarbete bland barn och ungdomar

Impande utför ett omfattande utvecklingsarbete bland barn och ungdomar i Ugu Distriktet i KwaZulu-Natal och Bizana i Eastern Cape, ungefär 13 mil söder om Durban. Detta arbete fokuserar på utveckling av skolor, förskolor, utvecklingscentrum, utbildning av förskolelärare, yrkeshandledare i socialt arbete, juriststudenter, utbildning i sömnad och etablering av systugor. Hittills har 49 projekt slutförts och överförts till lokala krafter. Impande är särskilt inriktad på att ge barn i förskoleåldern vad de behöver ifråga av fysisk, mental och värdemässig stimulering.

Genomförda projekt

Impandes inställning till biståndsarbete

Impande lägger stor vikt vid kompetens och kunskapsöverföring, ansvarsskyldighet och utveckling av goda vanor.

Impande fokuserar främst på åtgärder som riktar sig till den yngre generationen.

Impande tänker holistiskt på det. Vilka behov har det lokala samhället med omgivning? Detta innebär i praktiken att Impande kartlägger behov och fokuserar på flera små åtgärder som tillsammans stimulerar optimal utveckling.

Impande tror på frivilliga insatser både hemma och utifrån. Impande har därför minimala administrativa kostnader i Norge och vi inspirerar lokalbefolkningen att ta hand om sina traditioner när det gäller frivilliga insatser och hjälpa varandra.