Kontakt mellan skolor i Norge och Sydafrika

Sedan 2008 har Impande utfört ett omfattande arbete med utvecklandet av skolor i Ugu distriktet.

Dessa skolor är bidragsgivare och partner i detta arbete tillsammans med Impande:

Oslo Handelsgymnasium, Skullerud mellanstadieskola, Hartvig Nissens vgs. Kongshavn vgs., Hersleb vgs. och Sortland grundskola.

Impande har sedan starten bidragit med 40 extra klassrum på olika skolor. Totalt 13 skolprojekt har slutförts – här är vad som hänt vid 9 av dem:

1. Mthushi High School: Nytt IT-laboratorium för 24 elever med medel från Blindern gymnasiet

skolan 1

2. Mcushwa High School: Byggt nytt IT-laboratorium för 24 elever och en ny skolflygel med två nya klassrum – alla med medel från Blindern gymnasiet

skolan 2

3. Imbizane Primary School: Total upprustning och tillbyggnad av skolan.

skolan 3

4. Ikwezilokuza Primär Shool: Total upprustning och tillbyggnad av skolan. Fyra nya klassrum, ny kontorsbyggnad och upprustning av 6 klassrum

skolan 4

5. Mlonde Secondary School: Nytt laboratorium IT-Lab. 35 stipendier har getts till elever på denna skola

skolan 5

6. Mphelelwa Primary School: Ny skolflygel för Grad R med medel från Blindern högstadium

skolan 6

7. Jerico Primary School: Nytt bibliotek och 16 nya klassrum med medel från Blindern gymnasiet

8. Mhlanbe Mhlangeni Gymnasieskola: Ny skolflygel, fyra klassrum för årskurs 10-12 – alla med medel från både OHG och Blindern gymnasiet

9. KwaMa Soscwha High School: Total upprustning och tillbyggnad av hela skolan. Skolan har 1 100 elever och fungerar bra idag

skolan 9

Impande vill ha fler norska skolor som partner och hjälper till i arbetet med att ge ungdomar i KwaZulu-Natal en bättre skolvardag!

Kontakta general manager Rolf Olsen mail@impande.no eller Hanna Norum Eliassen hanna.norum.eliassen@ude.kommune.no för ytterligare information.