Hittills har vi byggt och renoverat över 30 förskolor. Anställda på dessa förskolor har fått ett års utbildning genom International Child Development Program, ICDP. Totalt går det ungefär 500 barn på dagis (chreches) där Impande har byggt, renoverat, driver, utrustat och höjt de anställdas kunskapsnivå.

1. Förskola på Gamalakhe Development Center, GDC

Förskoledrömmen, som var utgångspunkten för allt vårt angagemang i Gamalakhe, blev verklighet när GDC-centret öppnade den i april 2009. GDC är cirka 300 km2 stort och kostade ungefär NOK 1,900,000 Sandvika Rotary Club ordnade genom ett Matching Grant projekt all utrustning till GDC för USD 55,550

vård-och-140-50 barn i åldern 2-6 år har fått plats heldagsplats på förskola. GDC samarbetar med kommunala myndigheter som använder cirka hälften av platserna för barn från särskilt behövande familjer. Det är barn som till exempel har förlorat en eller båda föräldrarna i hiv-aids, som själva är hiv-infekterade, redan har utvecklat aids eller har andra särskilda behov. För att få en balanserad barngrupp erbjuds resten av platserna till barn från normalt fungerande familjer. Sedan 2010 har fokus legat på att höja kvaliteten på den omsorg som ges på centrets förskola. Personalen har deltagit i det internationella barnutvecklingsprogrammet ICDP (ICDP), jf. inom ramen för kompetenshöjande åtgärder och koordinator på GDC har tillsammans med personalen utvecklat standardkrav för förskoleanställda. Förskolepersonal har förberett dag- och veckoplaner för arbetet och de största barnen deltar nu varje dag i 1 timmes tid i en egen förskolegrupp.

Föräldrar betalar en symbolisk summa för att ha sina barn på dagis, ungefär NOK 80 per månad. Ändå måste fler barn beviljas avgiftsfri plats. Impande har utvecklat ett fadderskapssystem som tillhandahåller medel för att täcka driftkostnaderna för förskolorna. En fadderskap kostar NOK 250 per. månad. Alla Faddrar får kvartalsvis ett nyhetsbrev om livet på förskolan. Om du vill bli fadder, klicka här.

2. Renovering av andra förskolor i Gamalakhe området

GF vill ge andra förskolor i området den utrustning som behövs för att ge barnen den nödvändiga stimulansen och kommer att prioritera förskolor med anställda som har avslutat ICDP kurser, eller på annat sätt visa initiativtagande.

I mars 2010 besökte styrelseledamöter och sponsorer från Norge ett pensionerat lärarpar som bodde i området nära staden Port Edwards. De tog hand om 18 barn som hade förlorat sina föräldrar i hiv-aids, de drev en gård som gav dem och många andra i området mat, och de utbildade ungdomar i sömnad. Deras arbetsdag var mellan 0430 på morgonen till 2000 på kvällen.

Där och då beslutades det att rusta upp förskolan. De besökande sponsorerna gav spontant NOK 10 000 som användes till att köpa leksaker, pedagogiskt material, bord, stolar och madrasser till förskolan. En symaskin köptes också.

Sport, särskilt fotboll är väldigt populärt i Sydafrika. Men sporten bland den svarta befolkningen i Sydafrika kännetecknas i allmänhet och ofta av:

  • Dålig organisation
  • Brist på kvalificerade ledare och tränare
  • Brist på utrustning och den som finns är i mycket dåligt skick.

En grupp aktiva idrottsungdomar i den lokala kyrkan i Gamalakhe har satt upp som mål att göra något åt denna brist. De kommer att börja med att utbilda ledare, tränare, starta en liga med turneringar i fotboll för åldersgruppen 12-16 år.

3. Organisation av sport som är knutet till den lokala kyrkan i Gamalakhe

I november 2010 var GDC värd för ett veckolångt uppstarts seminarium i Gamalakhe med två experter från Kenya. De har organiserat ett stort idrottsutbyte genom kyrkorna i Kenya, Tanzania och Uganda. Lärdomar från detta seminarium utgör utgångspunkten för det idrottsarbete som görs i distriktet idag.

vård-och-2