Norlandia Förskolor blev partner med Impande 2017. Lokala Norlandia Förskolor samlar in pengar och bidrar kontinuerligt till byggandet och utvecklingen av förskolor i KwaZulu Natal. Under det senaste året har tre nya förskolor byggts.

Målet är att de olika regionerna i Norlandia Förskolor kommer att välja sitt eget projekt som de vill stödja. Under 2019 har Norlandia Förskolor i Sverige, också anslutit sig till arbetet.

torsdag den 1 november 2018 började arbetet med att etablera Impande Stiftelsen Sverige. Personer med nätverk i näringslivet, rotary klubbar, kyrkoliv, kulturliv och Norlandias förskolor var närvarande. Organisationen är registrerad med namnet: Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden .