Ett stort utropstecken för de mest försummade och utsatta barnen

De mest försummade i fattiga samhällen är ofta de funktionshindrade, de utsatta som behöver oss mest. De mest funktionshindrade blir oftast liggande i sina hem, medan andra barn med olika inlärningssvårigheter kan gå till förskolan eller skolan. Men de behöver ofta underlättande och annat individuellt stöd.

Impande har ett nära samarbete med den lokala NGO, Siyakwazi Cathy Mater-Pike leder stort, professionellt bra och självuppoffrande arbete för denna målgrupp i stammen KwaNzimakwe. Under 2019 har Siyakwazi 18 heltidsanställda. Tack vare många gåvor från Impandes bidragsgivare har arbetet med byggandet Siyakwazi centrum är nu klar. Impandes faddrar bidrar till driften av Siyakwazis arbete. Under 2019 utökas Siyakwazis arbete till flera stamområden.