Är du redo för en utmaning?

Du,din familj eller det företag du arbetar på kan hjälpa till att göra en stor skillnad i dessa barns liv!

99,2% av alla medel som Impande erhåller kommer fram till gräsrötterna.

1. Bidra till att bygga en tillbyggnad hos – Entokozweni Creche.

91 barn behöver en bra och stimulerande plats att växa upp på!

Hela projektet kostar 160,000 SEK.

Här har 91 barn trängts tillsammans varje dag!

Den här tillbyggnaden ska byggas!

2. Bidra till byggandet av – Inkanyezi Creche!

34 barn behöver en bra och stimulerande plats att växa upp på!

Hela projektet kostar 110,000 SEK.

Här håller de till i dag! Så här önskar vi att de ska få det!

Så här vill vi att de ska få det.

3: Bidra till byggandet av – Iswelihle Creche!

37 barn behöver en bra och stimulerande plats under sin förskoletid! De håller för närvarande ett gammalt samhällscentrum.

Hela projektet kostar 110,000 SEK.

Här är de idag

Så här vill vi att de ska få det.

4. Bidra till byggandet av – Khalipa Creche!

35 barn behöver en bra och stimulerande plats under sin förskoletid! De är för närvarande i denna lägerstuga, kallad rondavel.

Hela projektet kostar 110,000 SEK.

Här är de idag

Så här vill vi att de ska få det.

5. Bidra Till byggandet av – Phindavele Creche!

50 barn behöver en bra och stimulerande plats under sin förskoletid! De är för närvarande i denna lägerstuga.

Hela projektet kostar 120,000 SEK.

Här är de idag

Så här vill vi att de ska få det.

6: Bidra till byggandet av – Thubelihle Creche!

50 barn behöver en bra och stimulerande plats under sin förskoletid! De är för närvarande i denna lägerstuga

Hela projektet kostar 120,000 SEK.

Här är de idag

Så här vill vi att de ska få det.