Bli partner

I höst har vi som arbetar med Impande fokuserat på att vinna nya partners till Impande.

Det finns tre typer av partnerskap Impande inbjuder företag, Lions klubbar, förskolor, Rotary klubbar och skolor att:

 • Projektpartner ansluter sig till ett specifikt projekt som de stöder och följer utvecklingen av. De flesta av Impandes partner är projektpartner!
 • Kampanjpartner bidrar med stöd eller bidrag till specifika åtgärder.
 • Huvudpartners går in med ett årligt minimibelopp på 250 000,00 SEK per år. De strävar efter ett dynamiskt och nära samarbete med Impande över tiden. Huvudpartners strävar efter att bidra till projekt som ligger nära företagets/organisationens egen kärnkompetens. De kommer att skicka anställda på korttidsvistelser till de projekt de följer, bidra med kompetensöverföring, inrätta belönings resor för medarbetare som har bidragit på särskilda sätt till företaget/organisationen etc.

Impandes styrelse är stolta över att kunna säga att nu är Impandes första företags partner på plats. Samarbetet mellan Impande och SATS är sant. Mer information om vad detta samarbete kommer att utvecklas till kommer så småningom.

Partnerskap

Idén om partnerskap är en av Impandes grundpelare när det gäller arbetet i Sydafrika. Impande tycker att de investerade medlen bör vägas mot en överenskommen lokal verksamhet. En aktivitet som följs upp och som kan dokumenteras. När båda parter därmed bidrar från sina respektive resurser sker ett bindande och jämlikt partnerskap i stället för en ge och få relation till den obalans som sådana relationer medför.

Precis som i Sydafrika är vi fast beslutna att upprätta bindande partnerskap här hemma i Norge som grund för Impandes utvecklingsarbete. Vi har därför kontakt med ett antal företags- och projektpartners.

Affärspartners

Flera norska företag, organisationer, fonder och institutioner har valt Impande som sin kanal för ett årligt socialt bidrag. Valet görs utifrån de bedömningar om att Impande genomför ett mycket kostnadseffektivt, lokalt mobiliserande och engagerat arbete mot utsatta grupper av fattiga barn och ungdomar i södra Natal provinsen. De företag, fonder och institutioner som årligen bidrar med små och större belopp årligen, kallar vi Impandes företagspartners.

Ett företagspartnerskap kan handla om:

 • Att ge ett fast årligt belopp till Impande, till exempel till jul
 • Genomförande av interna företagspresentationer och föreläsningar om projekt och Sydafrikas utveckling
 • Underlätta anställda att resa till Sydafrika och besöka de projekt som företaget stöder
 • Möjligheter för företaget att på ett konkret sätt visa socialt engagemang

Impande får också regelbundet ej öronmärkta bidrag från vissa givare och företag. Dessa gåvor ges i förtroende för att Impandes arbetsmetoder kännetecknas av kostnadseffektivt och smart bistånd. Impande tillämpar sådana gåvor till förverkligandet av Impandes strategi för perioden 2016-2020. Det är ett fokus på hållbara utvecklingsåtgärder mot utsatta barn och ungdomar i Ugu distriktet.

Projektpartners

Vissa företag, fonder, institutioner och till och med individer vill arbeta mer integrerat med Impande. Då är vi glada att ingå i vad vi kallar ett projektpartnerskap.

Som projektpartner är du, ditt företag, din organisation eller stiftelse en del av ett nära samarbete med Impande för att förverkliga ett speciellt projekt. Efter önskemål kan projektet sedan marknadsföras med företagsprofilering eller andra visuella effekter som visar vem som bidrar till projektets genomförande.

Hur startas ett sådant projekt? I de flesta fall sker det på detta sätt:

Impande i Norge har genom sin sydafrikanska enhet, Impande Yotshani, utvecklat ett antal koncept som väntar på samarbetspartners och sponsorer från Norge. Under perioden 2016–2020 hoppas Impande Norge hitta projektpartners för följande koncept:

 1. Byggande av 6 stycken ”Drop-in” centra för utsatta barn och ungdomar. Se separat konceptbeskrivning under följande titel på vår hemsida: Impandes arbete
 2. Byggande och renovering av 50 förskolor
 3. Investeringar i datorlaboratorier på en mängd olika skolor
 4. Utöka arbetet med ”barn med särskilda behov” till flera stamområden

Projekten realiseras genom ett kontrakt baserat samarbete där begränsade bidrag utlöser lokala insatser med efterföljande hållbart och varaktigt offentligt driftstöd. Projektpartnern får kontinuerlig information om projektets utveckling och de inblandade får ofta en personlig relation med ”sina projekt”

Vissa projekt utvecklas från grunden i nära samarbete med den norska partnern. Projektpartnern väljer själv hur detta sociala engagemang ska komma till uttryck inom företaget eller utåt mot kunder och partners.

.

Affärspartner

Impande har valts av en grupp norska företag, organisationer, fonder och institutioner för att vara en kanal för ett årligt socialt bidrag. Valet har gjorts efter att man har bedömts att Impande genomför ett mycket kostnadseffektivt, lokalt mobiliserande och engagerat arbete mot utsatta grupper av fattiga barn och ungdomar i södra Natal provinsen. De företag, fonder och institutioner som årligen bidrar med små och större belopp brukar vi i Impande för att kalla affärspartners.

Detta partnerskap kan handla om:

 • Att ge ett fast årligt belopp till Impande
 • Att ge en julklapp till ett Impande projekt istället för, eller tillsammans med, en gåva till dina egna anställda
 • Att företaget hjälper de anställda möjlighet till att resa till Sydafrika och besöka de projekt som företaget stöder
 • Presentationer och föreläsningar internt om projekt och Sydafrikas utveckling
 • Möjligheter att visa företags sociala engagemang på ett konkret sätt.

Impande får regelbundet icke öronmärkta gåvor från vissa givare och företag. Dessa gåvor ges i förtroende för att Impandes arbetsmetoder kännetecknas av kostnadseffektivt och smart bistånd. Impande använder sådana bidrag till förverkligandet av Impandes strategi för perioden 2016-2020. Det är ett fokus på hållbara utvecklingsåtgärder mot utsatta barn och ungdomar i Ugu distriktet.

.